Akıllı Kart Düzenlemeleri

TSK Akıllı Kart Yönergesi Değişiklikleri

TSK Akıllı Kartları verme esasları ile ilgili özel hususlar

ESKİ HALİ:

Eşler: (Resmi nikahlı olanlar; yabancı uyruklular dahil)

 1. Asıl hak sahibinin vefatı halinde, eşlerin hak sahipliği yeniden evleninceye kadar devam eder. Eşler (Şehit eşleri dahil) evlendiklerinde hak sahipliği sona erer.
 2. Şehit eşleri hariç, eşler yeni evliliklerinden sonra boşansalar dahi yeniden hak sahipliği kazanamazlar.

* Yedek subayların eşlerine “TSK personel akıllı kartı” verilmemektedir.

 

ESKİ HALİ:

Yönergede yaş sınırı 26 yaşından gün almamış şeklinde ifade edilmektedir.

Çocuklar: TSK personelin; bekar kızları ve 26 yaşından gün almamış erkek çocuklarına “TSK personel akıllı kart”, evli kızları ile eşlerine, 26 yaşından gün almış bekar erkek çocukları ve evli erkek çocukları ile eşlerine “Askeri sosyal tesislere günübirlik giriş kartı” verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

TSK Akıllı Kart Yönergesi Değişiklikleri

TSK Akıllı Kartları verme esasları ile ilgili özel hususlar

YENİ HALİ:

Eşler:

Asıl hak sahibinin vefatından sonra yeniden evlenip boşanma durumlarına bakılmaksızın hak sahibi eşlere “Askeri sosyal tesislere daimi giriş kartı” verilecektir.

* Yedek subayların eşlerine “Askeri sosyal tesislere daimi giriş kartı” verilecektir.

 

 

YENİ HALİ:

Yeni yönergede yaş sınırı 36 yaşından gün almamış şeklinde ifade edilecektir.

Çocuklar: Emekli personelin;

 1. Bekar/ boşanmış kızlarına yaş sınırlamasına bakılmaksızın ve 36 yaşından gün almamış erkek çocuklarına “Askeri sosyal tesislere daimi giriş kartı” verilecektir.
 2. Evli kız ve eşlerine, 36 yaşından gün almış bekar/boşanmış, evli erkek çocukları ile eşlerine “Askeri sosyal tesislere günübirlik giriş kartı” verilecektir.

 

 

 

 

ESKİ HALİ                      

Çocuklar: TSK personelin; Bekar kızları ve 26 yaşından gün almamış erkek çocuklarına “TSK personel akıllı kartı”,

Evli kızları ile eşlerine, 26 yaşından gün almış bekar çocukları ve evli erkek çocukları ile eşlerine “Askeri sosyal tesislere günübirlik giriş kartı” verilmektedir.

 

 

ESKİ HALİ:

Çocuklar: Asıl hak sahibi ile eşinin her ikisinin de vefatı halinde; evli çocukların ve eşlerinin (gelin/damatlar) “Askeri sosyal tesislere günübirlik giriş kartı” alma hak sahipliği almış oldukları kartların son kullanma tarihinde sona erer.

ESKİ HALİ:

Anne ve babalar: Asıl hak sahibi öz veya üvey sadece bir anne ve bir baba tercih etmek durumundadır. Aynı anda hem öz anneye/babaya hem üvey anneye/babaya kart alma hakkı yoktur. Öz anne ve babanın sağ ve boşanmış olmaları durumunda; evlilik bağı ile bağlanan üvey anne/babaya akıllı kart talep edilebilmesi için asıl hak sahibinin, öz olan anne/babaya akıllı kart talep etmeyeceğine yönelik EK-B’de belirtilen feragat dilekçesi doldurulur.

 

 

 

 

 

YENİ HALİ:

Çocuklar: Görevdeki, şehit , harp/vazife malulü, malul/muharip gazi personelin;

 1. Bekar/boşanmış kızları ile bekar erkek çocuklarına yaş sınırlamasına bakılmaksızın “Askeri sosyal tesislere daimi giriş kartı” verilecektir.
 2. Evli kız/erkek çocukları ve bunların eşlerine yaş sınırlamasına bakılmaksızın “Askeri sosyal tesislere günübirlik giriş kartı” verilecektir.

YENİ HALİ:

Çocuklar: Asıl hak sahibi ile eşinin her ikisinin sağ veya vefat durumuna bakılmaksızın evli çocuklar eşlerine (gelin/damatlar) “Askeri sosyal tesislere günü birlik giriş kartı” verilecektir.

 

YENİ HALİ:

Anne ve babalar: Öz/üvey anne/babaya “Askeri sosyal tesislere daimi giriş kartı” verilecektir.

Bu kapsamda “Feragat Dilekçesi” kaldırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESKİ HALİ:

Kardeşler: Asıl hak sahibinin vefatı halinde erkek/kız kardeşlerin hak sahipliği 25 yaşını dolduruncaya kadar devam eder, bu yaş sınırından sonra kardeşlerin hak sahipliği sona erer.

Sözleşmesi sona ermiş subay/astsubay

4678 sayılı TSK’da istihdam edilecek sözleşmeli subay ve astsubaylar hakkında kanun’un 13’üncü madde h, i, j fıkralarınca sözleşmesi sona erdirilenlerin 16’ıncı maddede belirtilen esaslara göre hizmet ettikleri sözleşme süresi kadar orduevi, özel eğitim merkezi ile diğer tesislerden istifade edeceklerinden dolayı, sözleşmesi sona ermiş subay/astsubay personelin kendisine, eşine ve 26 yaşından gün almamış bekar öz/üvey çocuklarına (yabancı uyruklar dahil) “Askeri sosyal tesislere günü birlik giriş kartı” verilir.

ESKİ HALİ:

Müstafi subay/astsubaylar:

 1. Yönergeye göre sadece müstafi subay/astsubayların kendileri ve eşlerine “Askeri sosyal tesislere günübirlik kartı” verilmektedir.
 2. Müstafi subay ve astsubayların kendileri ve eşleri asıl hak sahibinin statüsüne göre askeri sosyal tesislere günübirlik giriş kartı verilir. Asıl hak sahibinin vefatı halinde, eşlerinin hak sahipliği evleninceye kadar devam eder. Boşanıp da asker olan eşi üzerinden maaş alsa dahi yeniden hak sahipliği kazanamaz.

 

 

 

YENİ HALİ:

Kardeşler: Asıl hak sahibinin vefat etmesi halinde 36 yaşından gün almamış bekar/boşanmış kız/erkek kardeşlere “Askeri sosyal tesislere daimi giriş kartı” 36 yaşından gün almış, anne ve/veya babası vefat etmiş bekar kız kardeşlere Askeri sosyal tesislere günübirlik kartı” verilecektir.

Sözleşmesi sona ermiş subay/astsubay

Sözleşmesi sona ermiş subay/astsubayın; kendisine, eşine, 11 yaşını bitirmiş bekar öz/üvey kız/erkek çocuklarına (yabancı uyruklar dahil) ve öz/üvey anne/babalarına; personelin ayrıldığı tarihten itibaren hizmet ettiği süre dikkate alınarak “Askeri sosyal tesislere günü birlik giriş kartı” verilecektir.

 

YENİ HALİ:

Müstafi uzman jandarma:

 1. Uzman jandarmaları ve aile fertlerinin J.Gn.K.lığınca belirlenen tesislerden faydalanabilmeleri maksadıyla sadece hak sahibi ve eşlerine “Askeri sosyal tesislere günübirlik kartı” verilecektir.
 2. Asıl hak sahibi statüsüne göre eşine verilen “Askeri sosyal tesislere günübirlik kartı” asıl hak sahibinin vefatı halinde kartın son kullanma tarihine kadar kullanılabilir. Bu tarihten itibaren yeni kart verilmeyecektir.
 3. Muharip gazi müstafi subay/astsubay/uzman jandarmalarla hak sahibi aile fertleri için emekli subay/astsubay/uzman jandarmalar ve aile fertlerine kart verilmesinde geçerli olan esaslar uygulanacaktır.

ESKİ HALİ:

Kart ücreti: TSK akıllı kartları ücretlidir. Kart basımının başlayabilmesi için aşağıdaki durumlarda e-cüzdan bankasına kart ücretinin yatırılması gerekmektedir.

 1. Kart üzerinde yazılı nüfus bilgilerinde değişiklik,
 2. Kartın yıpranması, mikroişlemci bozulması/hasarı,
 3. Asıl hak sahibinin silah alması,
 4. Medeni durum değişikliği,
 5. Kartın kaybedilmesi, çaldırılması, gasp edilmesi,
 6. Yanlış beyandan kaynaklanan hatalı basım.

 

ESKİ HALİ:

Fotoğraf: Fotoğraflar tam olarak 25×32 mm ebadında olacak ve hiçbir şekilde fotoğraf için ayrılmış bölüm dışına taşmayacak biçimde beyanname formu üzerine yapıştırılacaktır. Fotoğraflar sıvı yapıştırıcı ile yapıştırılacak olup yapıştırıcının da fotoğraf için ayrılan bölüm dışına taşmamasına ve fotoğrafın kirletilmemesine dikkat edilecek, kesinlikle tel zımba, ataç, iğne vb. malzeme kullanılmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

YENİ HALİ:

Kart ücreti: TSK Akıllı kartları ücretlidir. Kart basımının başlayabilmesi için aşağıdaki durumlarda e-cüzdan bankasına kart ücretinin yatırılması gerekmektedir.

 1. Kartın yıpranması, mikroişlemci bozulması/hasarı,
 2. Asıl hak sahibinin silah alması, (teçhizat tabancaları hariç)
 3. Kartın kaybedilmesi, çaldırılması, gasp edilmedi,
 4. Yanlış beyandan kaynaklanan hatalı basım.

 

 

 

YENİ HALİ:

Fotoğraf: Fotoğraflar standartları ICAO tarafından belirlenen biyometrik özellikte olmalı, 25×32 mm boyutunda, 300 dpi çözünürlükte sisteme yüklenmelidir. Fotoğrafta leke ve bükülmeler olmamalıdır. Renkler nötr olmalı ve yüzün  doğal renklerini yansıtmalıdır. Fotoğraf üzerinde çekim stüdyosuna ait reklam, marka, yazı, şekil, imza, zımba, iğne deliği ve mühür bulunmamalıdır.

 

YENİ HALİ:

Fotoğraf: Muvazzaf personel aile fertleri, emekli personel ve aile fertleri ile tanınmış kişi kartı verilecek kişilerin TSK akıllı kartlarında kullanılacak fotoğrafları kişinin tanınmasına ve teşhisine elverişli nitelikte olmalı, alın, çene ve yüzü açık şekilde görünmelidir.

TSK AKILLI KART ÇEŞİTLERİ

 1. Askeri sosyal tesislere daimi giriş kartı

* Muvazzaf/emekli TSK personel aile fertleri (Bekar 36 yaş ve altı)

 1. Askeri sosyal tesislere günübirlik giriş kartı

* Muvazzaf/Emekli TSK personel aile fertleri (Evli/36 yaş üzeri)

* Müstafi personel ve aile fertleri

*Sözleşmesi sona ermiş sb/astsb ve aile fertleri

 1. Tanınmış kişi kartı

* Tanınmış kişiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDUEVLERİNDEN REZERVASYONORDUEVLERİNDEN REZERVASYON

(Bu uygulama şimdilik büyükşehirlerdeki orduevlerinde yapılmaktadır.)

ORDUEVLERİNDEN REZERVASYON

          (Bu uygulama şimdilik büyük şehirlerdeki orduevlerinde yapılmaktadır.)

ORDUEVLERİNDEN REZERVASYON

          (Bu uygulama şimdilik büyük şehirlerdeki orduevlerinde yapılmaktadır.)

 1. İlgili orduevi resepsiyonunu telefonla arayarak kalmak istediğiniz tarih ve kalacak kişi sayısını belirterek istekte bulununuz.
 2. Yer durumu müsait ise, size bildirilen İBAN numarasına belirtilen miktarda oda ücretini yatırınız (İnternet bankacılığı, ATM, Banka şubeleri) ve yatırdığınızı ilgili ordu evi resepsiyonuna bildiriniz.
 3. Rezervasyon yaptıracağınız orduevi resepsiyonu, sizin müracaatınızı aldıktan sonra eğer iki gün içerisinde cevap vereceğini söylerse, cevap aldığınız gün yine verilen İBAN numarasına 2. Maddedeki işlemi yapıp resepsiyonu arayınız.
 4. Ordu evlerinden bir aydan daha uzun bir süre sonrasına rezervasyon yapılmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Yazılım