DUYURU NO :162 DEVRE GECESİ PLANLAMASI
Nisan 6, 2023
Show all

DUYURU NO:161 YÖNETİM KURULU KARARI

Değerli Üyelerimiz,

 

21  MART 2023 tarihinde yapılan aylık Yönetim Kurul toplantısında gündem maddeleriyle birlikte 20 Mart tarihinde sona eren anket çalışmasında önerilen konular da görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.Genel Kurul’un”Elektronik Ortamda’‘yapılması konusu görüşülmüş, Dernekler Masası yetkilileriyle yapılan istişare sonucu;üyelerin araştırmaları dinlenmiş,özellikle bütün üyelerin bulundukları yerlerden aktif olarak toplantıya katılım konusunun araştırılmasına ve bu bilgilerin tekrar görüşülmesinden sonra karara bağlanmasına,

2.Eğitimlerine ÇYDD üzerinden destek verdiğimiz kız öğrencilerin sayısının 10’ dan 13′ e çıkarılması Yönetim Kurulu’unca Genel Kurul’a teklif edilmesine, müteakip yıllarda bu konuda sayı belirleme yetkisinin (Dernek Mali Durumu dikkate alınmak koşuluyla) Yönetim Kurul’una devredilmesinin Genel Kurul’dan talep edilmesine,

3.Dernek Tüzüğünde Dernekler Yönetmeliği’nde ve Dernekler Kanun’unda hukuki bir engel olmaması nedeniyle vefat ederek aramızdan ayrılan Devre Kardeşlerimizin  eşlerinde olmak üzere eşlerimizin Derneğimize Üye olmalarının teşvik edilmesine,

4. Yapılacak ilk Genel Kurul’da Dernek aidatının ,yıl içindeki ekonomik gelişmeler dikkate alınarak Yönetim  Kurul’u tarafından belirlenmesi konusunda Genel Kurul’dan yetkinin Yönetim Kurul’una devrinin talep edilmesine,

5.Nisan ayı sonunda  İstanbul’da Devre Gecesi düzenlenmesine, Devre Gecesine tüm arkadaşlarımızın  davet edilmesine , yeri , tarihi ve ücreti belirlendikten sonra üyelerimize bildirimde bulunmasına,

6.Kısa süre içinde yapmayı tasarladığımız Genel Kurul toplantımızın ,Dernekler Masası ile yapılan görüşme sonucu; Dernek  Tüzüğü’müzde ifade edilen”Genel Kurul Toplantısı ,toplantının yapılacağı yılın Ekim ayının son Cumartesi ‘inde yapılır”maddesi gereği 29 Ekim 2023 tarihinde yapılmasına,toplantı yeri ve saatinin daha sonra üyelerimize bildirilmesine,

7.2023 Yılı Yaz Kampları ile Magosa Orduevi konaklamalı tatil planlaması yapılmış olup isteklerimiz Kuvvet K.lıklarına ve Magosa Orduevi Md.lüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.22 Mart 2023

Bilgilerinize

YÖNETİM  KURULU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Web Yazılım