DEĞERLİ DEVRE ARKADAŞLARIMIZ;

Tüzüğümüzde belirtilen amaçlarımız doğrultusunda, TEMEL İLKE ve HEDEFLERİMİZ Şunlardır:

  • ATATÜRK İlke ve İnkılaplarının uygulayıcısı ve savunucusu olan;
  • Toplumun tüm kesimleri ile barışık ve onları birleştirici,
  • Üyelerine aktif ve etkin bir emeklilik olgusu oluşturan,
  • Onların sosyal beklentilerini karşılama gayreti içinde olan,
  • Çok ileri yaşlarda dahi onları hayata bağlamada görev ve sorumluluklar üstlenen,
  • Üyesi olmaktan gurur ve kıvanç duyulacak,
                                                                                                                              Etkin bir "KURULUŞ" olmaktır


Web Yazılım